Chaty na prenájom - Ubytovanie na Slovensku - Dovolenka na Slovensku

Jasovská jaskyňa

Jasovská jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Národného parku Slovenský kras. Nachádza sa na okraji obce Jasov východne od Košíc. Známa je najmä výskytom bohatej sintrovej výplne, rôznorodými a kontrastnými skalnými útvarmi, archeologickými nálezmi a historickými faktami. Spolu s ostatnými jaskyňami Slovenského a Aggetelekského krasu je zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Jasovská jaskyňa vznikla v druhohorných dolomitoch a vápencoch. Voda prenikajúca pozdĺž tektonických porúch rozpúšťala horniny čím sa podzemné priestory postupne rozširovali. Na priesečníkoch tektonických zlomov sa vytvorili siene a dómy, ktoré boli neskôr pozmenené zrútením stien a stropov. Kolísanie hladiny podzemnej vody spôsobuje občasné zaplavenie najnižších prestorov jaskyne.

Podľa povestí bola Jasovská jaskyňa objavená mníchom z rádu premonštrátov sídliaceho v Jasove. Títo na začiatku 13. storočia postavili v Jasove kláštor, ktorý bol spustošený Tatármi v roku 1241. Traduje sa, že mnísi i obyvatelia obce využívali jaskyňu ako útočisko v prípade hrozby ako boli tatárske nájazdy, turecké nájazdy a stavovské povstania.

Jasovská jaskyňa je 2811 metrov dlhá a tvoria ju sieňové a dómové priestory pospájané chodbami. Viaceré časti jaskyne sú vyzdobené bohatou sintrovou výplňou, ktorá vzniká vyzrážaním uhličitanu vápenatého rozpusteného v presakujúcej zrážkovej vode. Za pozornosť stoja najmä pagodovité stalagmity, stalagnáty a kamenné vodopády.

Jasovská jaskyňa je významná aj z hľadiska výskytu netopierov, bolo tu pozorovaných až 19 druhov. Najpočetnejšie je zastúpený podkovár veľký a podkovár malý. Teplota vduchu v jaskyni dosahuje cca 8 stupňov Celzia a relatívna vlhkosť cca 95 %. V Jasovskej jaskyni sa našli viaceré archeologické nálezy, ktoré indikujú osídlenie v staršej dobe kamennej, mladšej dobe kamennej, bronzovej dobe, staršej dobe železnej a rímskej dobe. Na stene Jasovskej jaskyne sa nachádza nápis mastným uhlíkom z roku 1452, ktorý zanechali vojaci Jána Jiskru z Brandýsa, účastníci bitky pri Lučenci zo 7. septembra 1451 kde porazili vojská Jána Hunyadyho. Jasov a kláštor bol v tom čase ovládaný českými žoldniermi, ktorí bojovali v službách kráľovnej Alžbety.

Jasovská jaskyňa bola sprístupnená v roku 1846 predstaveným rádu kanoninkov, pre verejnosť bola jaskyňa sprístupnená v roku 1924. Elektrické osvetlenie bolo dokončené v roku 1926 a horné poschodie s nápisom českých žoldnierov z roku 1452 bolo sprístupnené v roku 1931. Jaskyňa je v súčasnosti využívaná aj na speleoklimatické pobyty.

Prehliadková trasa Jasovskej jaskyne je 550 metrov dlhá a súčasťou prehliadkove trasy je aj výstava zameraná na prírodu a históriu jaskyne. Jaskyňa je ovorená denne okrem pondelka od 1. apríla do 31. októbra.

Chaty na prenájom a ubytovanie pri Jasovskej jaskyni

Chaty na prenájom a dovolenka pri Jasovskej jaskyni

© 2007 - 2018 www.SlovenskaDovolenka.sk      Chaty na prenájom - Ubytovanie na Slovensku - Dovolenka na Slovensku      Všeobecné podmienky