Chaty na prenájom - Ubytovanie na Slovensku - Dovolenka na Slovensku

PRENÁJOM CHATY A REGISTRÁCIA NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE PO 1.1.2011

Od 1.1.2011 je účinný Zákon 499/2010 Z.z., ktorý mení a dopĺňa Zákon 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení.

Podľa tejto novelizácie je pre účely zdravotného poistenia fyzická osoba v postavení SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) ak je registrovaná na DÚ v súvislosti so zárobkovou činnosťou podľa §10b ods. 1, písm. b). - "dosahovanie príjmu z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu podľa osobitného predpisu okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta".

Zárobkovou činnosťou sa teda rozumie aj dosahovanie príjmov z prenájmu. Prenjímatelia, ktorí prenajímali nehnuteľnosť do 31.12.2010 a pokračujú v prenájme aj po tomto dátume majú povinnosť zaregistrovať sa v ich zdravotnej poisťovni do 31.01.2011.

Ten, kto je už v zdravotnej poisťovni zaregistrovaný ako samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník) a ďalej prenajíma nehnuteľnosť sa registrovať už nemusí.

Naopak, zamestnanec prenajímajúci nehnuteľnosť v predchádzajúcom období, ktorý v tejto činnosti pokračuje aj po 1.1.2011 sa zaregistrovať musí.

Registrácia sa vykonáva v pobočke príslušnej zdravotnej poisťovne na predpísanom tlačive.

Do sociálnej poisťovne sa v súvislosti s prenájmom chaty nie je potrebné registrovať.
© 2007 - 2018 www.SlovenskaDovolenka.sk      Chaty na prenájom - Ubytovanie na Slovensku - Dovolenka na Slovensku      Všeobecné podmienky